Nasza lokalizacja

ul. Źródlana 2
65-106 Zielona Góra
tel. +48 697 069 297

Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa,w szczególności zgodnie z normami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także aktów prawnych wydanych na podstawie w/w rozporządzenia i związanych z jego treścią.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie:

Scalar Konsorcjum Małgorzata Kłak-Kirstein
ul. Przylep-Szewska 4K, 66-015 Zielona Góra
NIP: 9291360250
REGON: 970668646 (dalej: my).

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Scalar Konsorcjum ul. Przylep-Szewska 4K, 66-015 Zielona Góra
  • przez e-mail: biuro@scalarkonsorcjum.eu
  • telefonicznie: 68 324 10 41

Podstawą przetwarzania danych jest potrzeba wykonania umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem zamówienia, możemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do jej realizacji. Kiedy decydują się Państwo zamówić towar, zawarta umowa upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego dostarczenia. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zrealizować zamówienia, a ty nie otrzymałbyś towaru. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Waszej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

Dane Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby uprawnione.

Podmiotami, którym przekażemy Państwa dane osobowe i powierzymy im jako podmiotom powierzającym ich przetwarzanie, będą nasi dostawcy i zleceniobiorcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.(KMP) Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.